Uzmanlık ve deneyim gerektiren projeleriniz için...

Hakkımızda

ZETA, 2000 yılında Türkiye’nin lider danışmanlık kuruluşlarından birisi olmak ve müşterilerine mühendislik, enerji, çevre, bilgi teknolojileri, çağdaş organizasyon ve eğitim alanlarında nitelikli hizmet vermek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur.

ZETA az sayıda ancak yetenekli bir grupla çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketin dört ortağı hem yöneticilik yapmakta hem de proje yürütücüleri olarak çalışmaktadır. Projenin içeriğine bağlı olarak en iyi ve en deneyimli çalışma grubunu kısa sürede oluşturabilmek yetisine ve esnekliğine sahip olan ZETA’da tüm yöneticiler akademik kökenli olup Türkiye’nin lider üniversitelerinde aktif olarak makine, endüstri, elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ders vermekte; böylece teknolojik gelişmeleri her yönüyle yakından takip edebilmektedirler. Buna karşın ortaklarımızın uluslar arası ve ulusal alanlarda toplam yetmiş beş yılı aşan sanayi deneyimleri mevcut olup tüm yöneticilerimiz kendi alanlarında teorik ve pratik bilgi ve deneyime sahip olan elit bir grubun üyeleridir.

ZETA mühendislik alanında ısıtma, soğutma ve havalandırma, temiz odalar, çevreye dost teknolojiler, çevre kirliliği, ters mühendislik hizmetleri, ön fizibilite ve fizibilite etütleri, proje planlama, yönetim, finansman ve eğitim konularında uzmanlaşmıştır. Bu tür projelerin planlama, uygulama, geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi hemen her evresinde, başarılı çalışmalar yapmış; Türkiye başta olmak üzere, Avrupa Birliği Çerçeve Programında ve ABD’de çok sayıda projeye imza atmıştır.

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili çalışmaları başlatanlar arasında önemli bir yeri olan ZETA’nın kurucu yöneticisinin varlığı nedeniyle, enerji alanı ZETA’nın en önemli faaliyet alanlarından birisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ZETA ısıl güneş teknolojileri, rüzgâr, fotovoltaik uygulamalar, pasif güneş uygulamaları, seçici yüzeyler, enerjinin rasyonel kullanımı, enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerjide talep yönetimi konularında ortakların ZETA kurulmadan önce ve sonrasında bitirdikleri sayısız projeler ve uluslararası işbirlikleri ve yaptıkları yayınlarla önemli bir yere sahiptir. Bu alanlarda yapılan çalışmalar; modelleme ve simülasyon çalışmaları, kısa ve uzun dönem kaynak planlaması, özel eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, arz ve talep analizleri, enerji denetimleri, enerji yatırımları finansmanı ve kalite kontrol sistemi planlaması, kurulumu ve eğitimle desteklenmesi gibi başlıkları içermektedir. Bu alanda halen yönetici ortaklar tarafından yönetilen çok sayıda doktora ve yüksek lisans çalışmaları da bulunmaktadır.   

Çevre alanında ZETA çalışmaları dış ve iç ortam hava kalitesi çalışmaları ve ölçümleri, temiz oda tasarımı, uygulaması ve ölçümleri, çevre korum, OSHA ve iş ve çalışma güvenliği, istatistiksel analizler gibi başlıkları içermektedir. ZETA tarafından gerçekleştirilen sürdürülebilirlik ve çevre alanında bilinçlenme çalışmaları ile ilgili olarak 2008 yılında yapılan uluslar arası yayın günümüzde en çok atıf alan yayınlar arasındadır.

Bilgi teknolojileri alanında ZETA müşteriye özgün olarak MRP ve ERP programları yazmıştır. Özellikle RFID alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere danışmanlık ve uygulama projeleri bitirmiştir.

ZETA yöneticilerinin akademik geçmişleri özgün eğitim programlarının yazılmasına olanak tanımaktadır. Bunlar arasında AB ve ITO için e-ticaret, enerji verimliliği programları, özel IT yazılımları ve eğitimleri bulunmaktadır. 

ZETA Şirketler Grubu aynı zamanda TOTAL PPM’in en büyük kurucu ortağıdır. Bu grup İngiltere’den KANE ve ABD’den UEI firmalarını Türkiye’de temsil etmekte olup başta Dünyada IR teknolojisini ilk kez kullanan gaz analiz cihazları olmak üzere diğer kaliteli elektronik cihazlar da portföyünde yer almaktadır. Tüm cihazların bakım, servis ve kalibrasyonu hizmetleri ZETA bünyesinde kurulmuş olan TSE belgeli laboratuarlarımızda verilmektedir.Misyonumuz ve Değerlerimiz

Verebileceğimiz en iyi danışmanlık hizmetini sunarak,

Müşterimizin ZETA’yı kendi takımlarının ayrılmaz bir parçası olarak görmesini sağlamak.

Pazarladığımız ve satışını yaptığımız ürünlerde müşteri memnuniyetini ve güvenini en üst düzeye çıkartmak.

Mevcut bilgi ve beceri düzeyimizi yeterli görmeyerek sürekli iyileştirmeye çalışmak.

Müşteriye, ZETA’dan talep ettikleri hizmeti mümkün olan en kısa sürede vermek.

Verdiğimiz her türlü mühendislik hizmeti ve ticaret alanında etik ve ilkeli davranmak.

ZETA ve ortaklıklarımızı, ZETA çalışanları ve paydaşlarımız için ideal bir çalışma ortamına dönüştürerek sürekli iyileştirmek.

Tüm uluslararası ve ulusal standart ve yönetmelikleri yaptığımız çalışmalar için vazgeçilmez rehber olarak görmek.