Uzmanlık ve deneyim gerektiren projeleriniz için...

Güncel Projelerimiz
Temel Teknolojik Fizibilite ve proje kapsamında danışmanlık ve destek verilen işler

 

  • Temel Fizibilite,
  • Mevcut Teknopark Pazarının Etüdü,
  • Nirengileme Analizi, 
  • SWOT Analizi+ Konferans ,
  • Teknoloji Ağacı,
  • Şirket Seçim Kriterleri, Başvuru Formu,
  • Risk Sermayesi + Girişimcilik Desteği + Diğer ,
  • Nitelikli Yazılımlar
   
   
Kalite ve sürdürülebilir güvenlik kapsamında doküman yönetim sisteminde OCR ve Barkod tanımlaması ile arşivleme sisteminin yazılımı yapılmaktadır.
   
   
Üretim alanlarındaki AGV (Automated guided vehicle) araçları için "Image Processesing" tabanlı rotalama ve yol düzenleme sistemi yazılımı üzerinde çalışılmaktadır.